× بستن تبلیغات
نوامبر
9
2017

مقاله مدیریت با عنوان ارزشیابی عملکرد افراد

مقاله حسابداری، مدیریت و جامعه شناسی با عنوان ارزشیابی عملکرد افراد در فرمت ورد در 19 صفحهپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان
لینک منبع و پست :

مقاله مدیریت با عنوان ارزشیابی عملکرد افراد


http://lono.sellu.ir/product-204660-Evaluation-of-the-performance-of-individuals.aspx

[DOC] سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها
www.hsu.ac.ir/doc/nezarat/…/24/…/system%20asarbakhsh.doc‎Cached
Similarبا اين تفاسير مي توان ارزيابي عملكرد را به عنوان فرآيند ارزيابي و برقراري
ارتباط با … اما ارزشيابي عملكرد طي چند دهه گذشته از جمله بحث انگيزترين خدمات
پرسنلي و … مقايسه اي به مديريت عملكرد ، نيازمند اينست كه ارزيابي كننده، عملكرد
افراد را با …
[PDF] عنوان مقاله: چکیده:
mmp.dte.ir/portal/file/?222436/شناسايي-شاخص…عملکرد-افراد…‎Cachedروند كنوني ارزيابي عملكرد در داخل سازمان ها با الهام از مديريت عملكرد پا را فراتر. نهاده
و در … پژوهش حاضر به شناسايی شاخص های كليدی سنجش عملكرد افراد برای پرداخت.
[DOC] مديريت عملكرد
hrm.niordc.ir/uploads/modiriyat-%20amalkard_2992.doc‎Cached
Similarنظامهاي سنتي ارزيابي عملكرد فاقد كارايي لازم در ارتقاء بهره وري نيروي كار مي ب
اشند … مديريت عملكرد با ايجاد محيطي مشاركتي و ابلاغ اهداف سازمان به كاركنان و راههاي
دستيابي … شود و تأكيد آن بر جنبه هاي مثبت عملكرد افراد باشد نه جنبه هاي منفي
عملكرد آنها . … پر واضح است كه نيروي كار متهور و خلاق، خود به عنوان يكي از مؤثرترين
اركان …
[DOC] عنوان مقاله: ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی
www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri15/900519-7.doc‎Cached
Similarچکیده: فرایند ارزیابی عملکرد که امروزه باید آن را در چارچوب مدیریت عملکرد طراحی و
… در این مقاله تلاش شده است با توجه به رویکرد فوق و براساس مدل “5W” نسبت به ….
آیا ارزیابی عملکرد افراد باید روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و یا سالیانه به عمل آید ؟
ارزیابی عملکرد – پایگاه مقالات علمی مدیریت
www.system.parsiblog.com/Archive/ارزيابي+عملكرد/‎Cached10 ا کتبر 2010 … عنوان مقاله: چالش های جدید ارزیابی عملکرد وارائه الگوی موثر درسازمانهای تحقیقاتی …
نگاهی گذرا به سیر تکاملی ارزیابی نشان می دهد که در مدیریت قدیم و کلاسیک ….
افراد واجدشرایط برای تصدی مناصب عمدتاً مدیریتی استفاده می شود.
[DOC] بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/bahrevari.docx‎Cached
Similarدر نهایت از استرس به عنوان یک عامل کاهنده کارایی و انگیزه نیروی انسانی نام بردیم و
… عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می
دهند(مورهد … برای داشتن حداکثر اثربخشی در ارزیابی و حل مسائل عملکرد، مدیران باید
به … متغیر دیگر تحقیق، رضایت دانشجویان از عملکرد کارکنان بود، یعنی خرسندی

[PDF] مدیریت عملکرد کارکنان – پرتال جامع علوم انسانی
www.ensani.ir/storage/Files/20160829125339-9625-216.pdf‎Cachedبدیهی است با چنین نگرشی، مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد و
ارتقاء رفتار. کارکنان، از اهمیت … در این مقاله برآنیم تا مدیریت. عملکرد و اجزاء
تشکیل … ارزیابی عملکرد، ابتکارات و خالقیتهای افراد را نیز در نظر دارد. مدیریت
عملکرد …
[PDF] عنوان مقاله: رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها
www.ostan-es.ir/DorsaPax/Data/Sub_32/…/مديريت%20عملكرد1.pdf‎Cached
Similarدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت، و در ﻗﺎﻟﺐ …. ﺳﻄﺢ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ،.
بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه …
smt.journals.isu.ac.ir/article_118_0.html‎Cached
Similarارزیابی عملکرد افراد و ارزش‌گذاری به کار و خدمات ارائه‌شده از سوی آنها به منظور …
نگاهی کوتاه به کتاب‌های حوزه مدیریت منابع انسانی نیز نشان می‌دهد که بیشتر
اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت، بر این عقیده‌اند که سازمان‌ها باید پیش از هر … در این
مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد کارکنان … عنوان مقاله [
English].
[PDF] عنوان مقاله: ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان شرکت ملی نفت
arzyabi.alzahra.ac.ir/Portals/0/بانک%20مقالات/900519-5.pdf‎Cachedفصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی. انرژی؛
شماره. 3 … همچنین مدیران بتوانند با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد افراد ،.
توسعه منابع انساني – مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها
nipc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=45&pageid=2207…‎Cached16 فوریه 2014 … عنوان مقاله : مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها … ارزشیابی ابزار موثری در مدیریت
منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن، ضمن آن … و داوری درباره رفتار و
عملکرد افراد است، بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که …
[PDF] عنوان مقاله: مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی
bazrasi.bpums.ac.ir/…/model_novin_arzyabi_amalkard_sazemani__79359539.pdf‎Cached
Similarعنوان مقا. له. : مدل های نوین ارزیابی عملکرد. سازمانی. موضوع. : ارزیابی عملکر …
نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقالبی در مدیریت …..
عملکرد بایستی از طری مباحثه و بررسی نظرات افراد درگیر نظیر مشتریان، کارکنان
و. مادیران.
ارزيابي عملكرد كاركنان :: مقاله در راهكار مديريت
www.mgtsolution.com/olib/465265310.aspx‎Cached
Similarعنوان مقاله, ارزيابي عملكرد كاركنان … معيارهاي ارزيابي عملكرد، ارتباط بين ارزيابي
عملكرد با ارزشيابي مشاغل و حقوق و مزايا، فنون مختلف ارزيابي عملكرد، اهداف، مكان و
زمان … همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتايج عملکرد روزانه خود آگاه باشند.
دفتر مدیریت عملکرد – شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
www.rai.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub…‎Cachedعنوان مقاله: ابزارهاي ارزيابي عملكرد سازمان با هدف بهبود مستمر سازماني مبتني بر …
عاطفه سجاد – دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه فردوسي مشهد …. با
استفاده از تمرينات و آزمونهاي متنوع دلالت دارد كه براي انتخاب افراد واجدشرايط براي …
مقاله سنجش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی با استفاده از روش منطق فازی
https://www.civilica.com/Paper-IRIMC03-IRIMC03_100=سنجش-و-ارزیابی-عملکرد-منابع-انسانی-با-استفاده-از-روش-منطق-فازی.html‎Cached Rating: 5 – 1 vote
شکی نیست که سنجش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی در هر سازمان یک مسئله مهم و
اساسی … با توجه به خصوصیات کار، عملکرد افراد قابل سنجش با معیارهای کم ی و
عددی است. … این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا
مورد … با استفاده از روش منطق فازی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران،
گروه …
مقالات ISI مدیریت شغل یا مدیریت مسیر شغلی : 19 مقاله انگلیسی + …
isiarticles.com/topic/185‎Cached
Similar… ای جدید در مدیریت منابع انسانی است که با این هدف بیان شده: سلسله مشاغلی که
افراد در … مدیریت مسیر شغلی بر اساس بهبود عملکرد کارکنان، ارائه فرصت رشد و
توسعه، … شغلی -ارزیابی کارکنان -مشاوره مسیر شغلی -تجربه های کاری جهت توسعه –
آموزش … به سمت درک مدیریت استعداد به عنوان یک رشته پدیده محور با استفاده از
تجزیه و …
مقالات ISI تاثیر مدیریت : 25 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
isiarticles.com/topic/329‎Cached
Similarارزیابی تاثیر مدیریتی یک راه رسمی از موفقیت ها و ناکامی ها فراهم می کند و به افراد
کمک می کند تا چرایی و چگونگی شیوه های مدیریت را اتخاذ کنند. تاثیر … دانش به
عنوان یک کلید در ارتباط بین سیستم های کار با عملکرد بالا و بهره وری نیروی کار.
اركان ارزیابی عملكرد منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی
www.sawaedy.com/hrm/rkn-rzyby-mlkrd-mnb-nsny.html‎Cached6 ژانويه 2015 … تعیین و برقراری ارتباط بین فرایند ارزیابی عملکرد با سایر فرایندهای توسعه
منابع انسانی در این مقاله تلاش شده است با توجه به رویکرد فوق و براساس مدل “5W” …
در این سازمان مدیریت احتمالاً ارائه خدمات ویژه به مشتریان را به عنوان هدف در … آیا
ارزیابی عملكرد افراد باید روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی ویا سالیانه به عمل …
[PDF] پیاده سازی نظام نوین ارزیابی عملکرد در شرکت ملی نفت ایران
www.nioc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=113869c9-1536…‎Cachedو به روز مديريتی است كه از آن بین مديريت عملکرد را می توان به عنوان شاخص ترين
آنها … پرورش مديران : ارزيابی عملکرد با شناسايی افراد مستعد و آماده نمودن آنها برای …
[PDF] مقاله اصلی Original Article مدل ارزیابی عملکرد ایمنی بر اساس عوامل …
journals.sbmu.ac.ir/spip/article/download/9293/7147‎Cached
Similarمدل ارزیابی عملکرد ایمنی بر اساس عوامل سازمانی مؤثر بر ایمنی صنایع با استفاده از
سیستم استنتاج … دانشجوی دکترای گروه مدیریت تحقیق درعملیات، دانشگاه
فردوسی مشهد، پردیس بین الملل، مشهد، ایران. 2. … به عنوان عوامل پنهان، به طور
غیرمستقیم در عملکرد ایمنی … شده که حفظ روابط متقابل، کارکردی میان فرهنگی دارد
و افراد را.
[DOC] ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان
behsazi.irantvto.ir/uploads/126_526_behbood.doc‎Cached
Similarعنوان مقاله: ارزيابي عملکرد و بهبود مستمر سازمان … سطح ارزيابي عملکرد اگر تنها
شامل افراد باشد بطوري که امروزه در بخش هاي مديريت منابع انساني متداول است، …
[PDF] ارزيابی عملکرد« تا »مديريت عملکرد« – بانك اقتصاد نوين
https://www.enbank.ir/utils/getFile.aspx?Idn=3093‎Cached
Similarدر ادامه بحث مديريت عملكرد و داليل جايگزينی آن با سيستم های …. سيس تم
ارزيابی عملکرد معم والً دانش و توانايی و بين ش افراد را در. مقايسه با
استانداردهای …
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/534778‎Cached9 فوریه 2016 … رﺷﺘﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻋﻨﻮان. : ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﻌﯿﺎرھﺎي ارزﯾﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﯾﺮان و رﺗﺒﮫ ﺑﻨﺪي آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي. اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎ. : ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ. ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﻔﺮد ….. ﻣﻮاﻧﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد ….. ﻣﺪل
ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان. ﺑﻌﺪ. ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ. ﺑﻌﺪ. ﻣﻬﺎرت ادراﮐﯽ.
[PDF] ﭼﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻤ
www.irma.ir/files/site1/pages/1065.pdf‎Cached
Similarﻭ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮ. ﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ. ، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ. ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ. ﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣ …
ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﭼﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ. ﺻـﻮﺭﺗﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ؟ ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـ …
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻔﻴـﺪ ﻭ
ﺳـﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺩﺭ … ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺳﺎ. ﺯﻣﺎﻥ، ﮔﺮﻭﻫﻬـﺎﻭ. ﺍﻓﺮﺍﺩ. ﺩﺭﻭﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
[PDF] اصل مقاله – مدیریت منابع انسانی در ورزش
shm.shahroodut.ac.ir/article_274_a1263b562642ee3db053e403fe850b06.pdf‎Cached
Similarارزشیابی در معنای غیررسمی و به مفهوم قضاوت در خصوص عملکرد افراد. به،. طور
مشخص …. در مقاله. ای با عنوان معیارهایی برای ارزیابی مربیان مدارس متوسطه. ،. بیان
می.
نظم آران | هوش تجاری-کلیک ویو-ارزیابی عملکرد-داشبورد مدیریتی
nazmaran.com/Content.aspx?ObjectName=arzyabi‎Cachedهدف نهایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان، بهبود عملکرد … مي
کند تا با استفاده از آن امکان ارائه تحليل هاي مديريت عملکرد افراد براي مديريت
منابع … شما مي توانيد بدون آنکه امتياز نرم افزار را خريداري کنيد، از آن به عنوان يک
سرويس در هر زمان و هر … توضیحات کامل این مقاله را می توانید در فرمت های زیر دانلود
کنید:
[DOC] تخصیص بهینه منابع پاداش با استفاده از ارزیابی عملکرد بر بهره وری …
prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/propozal[4165923].DOCX‎Cachedرشتۀ تحصیلی: مدیریت بازرگانی, دانشکده: حسابداری و مدیریت … در این تحقیق
ابتدا ارزیابی عملکرد بروی مدیران میانی بخش بازرگانی شرکت پنها ، از … پایان نامه
ای تحت عنوان «مقایسه رابطه نظام ارزشیابی عملکرد و بهره وری منابع انسانی در …. مهم
ترین و شایسته ترین افراد برای اظهار نظر در مورد ارزیابی عملکرد مدیران میانی ، بر …
ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل …
jinev.iaut.ac.ir/article_521469.html‎Cachedبراساس نتایج تحقیق، پیشنهادها و توصیه‌های لازم برای ارتقاء عملکرد مدیریت آموزش
… و همکاران (2011) در تحقیقی باعنوان بررسی برنامه های فعالیت بدنی برای افراد …
نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد …
ijpa.srbiau.ac.ir/article_8696_1580.html‎Cachedباتوجهبه اهمیت رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان و نقش آنها در موفقیت
سازمان … شماره جاری · بر اساس شماره‌های نشریه · بر اساس نویسندگان · بر اساس
موضوعات … مقاله 4، دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، زمستان
1393، …. میرسپاسی،ناصر:ارزشیابی عملکرد افراد،مجموعه شانزدهم،مرکز آموزش مدیریت
دولتی،1378.
[PDF] کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز المرد ارزشیابی عملکرد
jresearch.sanjesh.org/article_14804_10e5996b75cf3e62e77b5236fcc48330.pdf‎Cachedاین امر بدان علت است که افراد پس از ورود. به سازمان، … هدف اصلی تحقیق پیش رو
ارزشیابی عملکرد کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام … اسند و هم مدیریت سازمان … می
توان به عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در نحوه انجام یک شغل. 1.
دانلود تحقیق در مورد ارزشیابی عملکرد افراد
arzyabisystem-t.lel.ir/
4 سپتامبر 2016 … تحقیق ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی – دانلود و دریافت فایل … ۵ روز پیش –
مقاله مدیریت و اقتصاد با عنوان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در …
روش ها و شیوه های مدیریت عملکرد و ارزیابی – قیمت طلا – سایت زر
news.zar.ir/news/1816/روش-ها-و-شیوه-های-مدیریت-عملکرد-و-ارزیابی‎Cachedمدیریت عملکرد و سیستم ها و روش های مربوط به آن در سازمان های مختلف از جمله شاخه …
بحث توانمندسازی و قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریت را برای …
ارزیابی عملکرد در جهت رشد و توسعه بهبود عملکرد فعالیت های سازمان و افراد آن … و
برخی از این روشها نیز به عنوان بخشی از یک سیستم جامع مدیریت عملکرد قرار می
گیرند.
[PDF] دریافت فایل
www.iranculture.org/UserFiles/…/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf‎Similar23 ژانويه 1974 … جايگاه و عملكرد رسانه ها و دستگاه هاي فرهنگي كشور. پيش نيازها، … آثار ارسال شده
صرفاًً پس از ارزيابي و تأييد داوران به چاپ. خواهد رسيد. 5. … افراد يا مكان ها، كوته
نوشت ها و سرواژه ها و توضيحات … نقش مكانيزم هاي توانمندساز سازماني در استقرار
فرآيندهاي مديريت دانش … نيز، در ذيل عنوان مقالــه قابل طرح اند كه اين موجز.
روانشناسی، مدیریت و کارآفرینی – ارزشیابی عملکرد چیست و در سازمان …
www.vafaii.blogfa.com/post-26.aspx‎Cached
Similarارزشیابی عملکرد چیست و در سازمان ها چگونه صورت می گیرد؟ …. روشهای مختلف
ارزشیابی عملکرد در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد که هر یک دارای مزایا و … و داوری
درباره رفتار و عملکرد افراد است، بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که ….
کارکنان در عملکرد گروه و سازمان به عهده دارند به عنوان ملاک ارزیابی مدیران به کار می
رود.
[DOC] نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد – حوزه ریاست
chief.bums.ac.ir/shares/manager/…/Papers/baz-papers-91-04.doc‎Cached
Similarو همانطور که در این تعریف ملاحظه می گردد ، ارزشیابی جزئی از نظارت و کنترل بحساب
می آید. … عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که در ادامه این مقاله درباره آن
بحث … خدا نظارت مطلق بر کلیه اعمال و حرکات فرد و افراد دارد و هر مسلمانی قبل از هر
چیز … همچنينمسئله نظارت مدير بر عملكرد كاركنان و اجراي برنامه ها در سازمان به
دوصورت …
استفاده از كارت امتيازدهي متوازن در ارزيابي عملكرد منابع انساني | خانه …
khim.ir/main/?p=334‎Cached
Similar18 آوريل 2011 … به دلیل اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد، این مقاله به بررسی آن و نیز ارائه یکی … ها و
افراد درون سازمان، ازطریق درک و مدیریت نمودن عملکرد دریک چارچوب …
SID.ir | ارائه مدل راهبردي سنجش، مديريت و ارزيابي عملکرد موثر شهرداري …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=188425‎Cached
Similarعنوان مقاله: ارائه مدل راهبردي سنجش، مديريت و ارزيابي عملکرد موثر شهرداري ها با … را
مديران ارشد و خبرگان حوزه مديريت شهري در شهرداري ها بودند تشکيل داده و افراد نمونه …
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkeshvari‎Cached
Similarتبصره 2- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این
ماده در بخشهای ….. کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
[PDF] عملکرد نیروی انسانی بهبود بررسی نقش مدیریت استراتژیک در محمد …
fshiau.ac.ir/articles/Management93/1435.pdf‎Cachedدر این مقاله سعی شده تا نقش مدیریت استراتژیک در بهبود عملکرد نیروی …
استراتژیک با مدیریت منابع انسانی، باعث می شود که به منابع انسانی به عنوان
منابع … مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی تدوین استراتژی،
ارزیابی و کنترل . پس ….. مندی افراد از مشاغل خود، نسبتی مستقیم به بهره وری دارد و
اتخاذ رویکرد منظم و.
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‎Cached
Similar19, 19, ارزیابی و صنعت تکنولوژی در شرکت فروسیلیس ایران, محمد علی اکرمی راد,
دکتر بهرام … 24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و
پرورش …. رد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری, حسن قنبری, دکتر بهرام
رنجبریان, 1384. 111, 111, بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس
منطقه ای …
ارزیابی و سنجش عملکرد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها – خانه ISI …
isihome.ir/476-ارزیابی-و-سنجش-عملکرد-با-استفاده-از-مدل-تحلیل-پوششی-داده-ها.html‎Cached… مدیریت با ترجمه فارسی مقاله بیس پایان نامه روش های ارزیابی و سنجش عملکرد در
سازمان. … ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل
… بشر باز گردیم، به اولین باری که افراد کار کردن به صورت گروهی را آغاز کردند.
مقاله و تحقیق
www.havasi.blogfa.com/‎Similarسیستم‌های مدیریت و پیگیری عملکرد‌: سیستم‌های تشویقی مناسب به وسیله
سیستم‌های … مرور دوره ای یک طرح از دید بازرگانی یعنی یک فرصت برای ارزیابی
هزینه های آن و … از آنجا که – در محیط تجارت امروزی‌‌- افراد و دانش آنها به عنوان
حیاتی‌ترین دارایی …
اصول ارزشیابی عملکرد کارکنان با رویکرد دینی
www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/5419/50687‎Cachedارزشیابی عملکرد کارکنان، یکی از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانی است که
به … ما در این مقاله برآنیم برخی از این اصول را که حاصل مطالعات فراوان افراد و صاحب
…. انسانی و شناسایی استعداد نهانی افراد به عنوان اهداف دیگر این فرایند نام برده اند.
دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – 2017 – ترجمه فا
tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت‎Cachedجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه …
تاثیر مدیریت درامد ها بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی: سندی از شرکت های …..
سازمانی روی رضایت شغلی و تعامل افراد تازه وارد: هسته خود ارزیابی به عنوان عامل …
نظام ارزیابی عملکرد – سپهر ماهان
www.mahansocial.com/نظام-ارزیابی-عملکرد/‎Cachedنظام ارزیابی عملکرد ، توسعه مدیریت شایستگی … نظام ارزیابی عملکرد در شرکت ها
و سازمان ها عموما به عنوان سیستمی برای ارزیابی میزان فعالیت افراد مورد استفاده …
رشد مديريت – مقاله:تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت دربهبود عملکرد منابع …
www.roshdemodiriat.blogfa.com/post-34.aspx‎Cached
Similarرشد مديريت – مقاله:تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت دربهبود عملکرد منابع انسانی – پل
… آنتوني اسميت و تيم كلي دو تن از صاحبنظران علم مديريت در مقاله اي با عنوان … و
همچنین ارزیابی دسته جمعی پیرامون مطالب ارائه شده به عبارت دیگر بحث گروهی به …
را که افراد به طور آزادانه و غیر رسمی به بحث و گفتگو می پردازند سمینار می نامند .
[PDF] اصل مقاله
tms.atu.ac.ir/article_76_99e7792d6704be4dba4d880a7fe5722e.pdf‎Cachedﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ. ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺁ. ﻥ. ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ، ﻃﺒﻘﻪ …
[PDF] ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور با تأکید بر شاخصه های سرمایه اجتماعی
https://jfaup.ut.ac.ir/article_51681_f4515534d6dfffd6fb0f7f32103ef48a.pdf‎Cachedمحور«،»سرمایه اجتماعی« و»ارزیابی عملکرد مدیریت محله محوربا تأکید بر شاخصه های
سرمایه … این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم با راهنمایی
نگارنده اول باعنوان »تبیین رابطه بین سرمایه … رده ی افراد ۳۸۳ نفر از ســاکنین
محالت 7 گانه ناحیه۱ منطقه …. آن را مدیریــت محلــه محــور بــه عنــوان پــل اتصــال بیــن
اجتماع.
آن‌چه باید یک مدیر درباره ارزیابی عملکرد همکاران خود بداند | یاری‌کده
yarikadeh.com/fa/content/165‎Cached
Similarامروزه در محیط‌های کاری، ارتقا عملکرد و نقش مدیریت عملکرد موضوعی است که توجه به
… عملکرد افراد به منظور تقویت روند پرداخت خسارات و پاداش و تصمیمات مربوط به ….
جزییات مربوط به چگونگی ارزیابی پیشرفت بر اساس اهداف را به بحث بگذارید. … از
پایان ضرب‌الاجل‌ها و به موقع انجام دهد، این دفتر می‌تواند به شما یادآوری کند که از این …
مقاله ارزیابی عملکرد – طراحی سایت
vistan.ir/Article/382/مقاله-ارزيابي-عملکرد‎Cachedمقاله ارزیابی عملکرد,عملکرد افراد , ارزيابي عملکرد , ارزشيابي مشاغل , روش. … به
عنوان مثال: اگر نتیجه ارزیابی عملکردی نشان دهد افرادی که با سن پائینتری استخدام
شده … روش مدیریت مبتنی بر هدف شهرت یافته است کارکنانی ک در فرایند ارزشیابی

[PDF] رابطـهی مهارت هـای ارتباطـی بـا عملکرد آموزشـی – پژوهش مدیریت آموزش …
itvhe.areo.ir/article_100990_2ae39a408d72eecbb905991fa592cd09.pdf‎Cached
Similarاین تحقیـق از نوع توصیفـی- تحلیلی اسـت و با هـدف تعیین رابطـه ی مهارت هـای
ارتباطی با … مهـارت هـای ارتباطـی و عملکـرد علمـی پاسـخ گویـان با مرتبـه علمی،
گـروه آموزشـی رابطه معنـی دار و با سـن، پیشـینه … بـا توجـه بـه آنهـا عملکـرد افـراد،
مورد بررسـی قـرار مـی گیرد … چـه مرتبـط بـا ارزشـیابی تدریـس یـا کارکـرد آموزشـی
هیـأت …
ارائه روش تأمین بودجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان برای پاداش …
ormr.modares.ac.ir/article_10717_1238.html‎Cached
Similarبی‌شک موضوع پرداخت پاداش عادلانه بین کارکنان بر مبنای بهره‌وری و عملکرد-که …
به‌وسیله مدیر تعریف می‌شود، باید عادلانه و بر مبنای کارایی و اثربخشی افراد در نظر
… هدف این تحقیق ارائه روش تأمین بودجه‌ای برای پرداخت پاداش ناشی از افزایش بهره
وری … مدیریت پرداخته و روایی یافته است و در قالب یک مثال عملی با عنوان آیین‌نامه
در …
پنج شاخص مهم ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان – IranMCT.com
iranmct.com/news/پنج-شاخص-مهم-ارزیابی-کارکنان-سازمان‎Cached
Similarارزیابی عملکرد کارکنان سازمان کارکنان مهم‌ترین دارایی یک سازمان هستند ارزیابی
شاخص‌های کلیدی عملکرد … ۱ شهریور ۱۳۹۳ دکترسیدرضا آقاسیدحسینی اخبار
مدیریت و تجارت … اگر میزان افراد حامی سازمان، به میزان قابل‌توجه ای باشد، افراد ماهر و
باتجربه از حضور خود در … این موضوع می‌تواند یک خطر یا یک برگ برنده برای سازمان
باشد.
مدیریت منابع انسانی – مدیران نواندیش
modirno.ir/human-resource-management/‎Cachedدر این خصوص در بخش مقالات منابع انسانی مدیران نواندیش و مقالات متعددی به … مثلاً
شاید شما اعضایی در تیم خودتان داشته باشید که روابط تان با این افراد را از … و
مشاوران از مدیریت عملکرد به عنوان جایگزین سیستم ارزیابی سنتی استفاده می
کنند.
نظام ارزيابي عملکرد کارکنان دانشگاه – انجمن شرکت هاي صنعت پخش
apir.ir/default.aspx?ArticleID=053ac284-4c74-4dd2-9c19…‎Cached
Similar10 جولای 2011 … ارزيابي عملکرد کارکنان، نوعي سنجش نظام يافته و دايمي از چگونگي انجام … صاحب
نظران، ارزيابي عملکرد کارکنان را عملي مي دانند که در آن کار افراد در رابطه با نحوه …
مرحله از سلسله اقداماتي است که در فرايند مديريت عملکرد، الزام آور است. … ها و
مشکلات ناشي از آن در همه دستگاه ها و سازمان ها از جمله دانشگاه ها به عنوان يک …
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
shada.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object…‎Cachedنیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری
سازمانها … هدف این مقاله،شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیریتی مدیران مالی
مستقر در … در مشاغل مطرح است و ارزشیابی معمولاً با تعیین شرح شغل، اهــداف و
عملکرد افراد …
شناسایی شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش …
jmdp.ir/browse.php?a_id=1175&sid=1&slc_lang=fa‎Cachedشناسایی شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش … روند کنونی
ارزیابی عملکرد در داخل سازمان‌ها با الهام از مدیریت عملکرد پا را فراتر نهاده و … همچنین
بـا توجه به نتـایـج بدست آمده، در هر واحد سازمانی شاخص‌های عملکرد اختصاصی
شناسایی و رتبه‌بندی گردید که به عنوان مثال در … نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله:
تخصصي
[PDF] متوازن ی کارت امتیاز رویکرد با المپیک ملی کمیتة عملکرد مدیریت …
journals.pnu.ac.ir/pdf_868_b96e17c61d650ceca128279844982442.html‎Cachedهدف از انجام پژوهش، تبیین الگوی مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد … از
بین آنها هشتادودونفر به طور هدفمند برای نمونة تحقیق انتخاب شدند. … از تشویق افراد
به قبول مسئولیت عملکرد خود که این نیز میسر … با عنوان. مدیریت عملکرد بر مبنای
کارت امتیازی متوازن نشان می. -. دهد، چهارمنظر … و بهره. مندی از نظام ارزیابی عملکرد.
ترجمه مقاله مدیریت انسانیترجمه تخصصی
translate68.com/نمونه-ترجمه-مقاله-مدیریت-انسانی/‎Cached24 فوریه 2016 … ترجمه مقاله مدیریت انسانی و ترجمه متن دیگر رشته ها را با قیمت بسیار … فعال،
ارزیابی عملکرد جامع و جبران خسارت های مبتنی بر عملکرد- نقش واسطه ای … باید دقت
شود که بسیاری از اطلاعات سازمانی ضمنی هستند و به عنوان منبع مهم … از طریق اقدامات
منابع انسانی، کمپانی ها می توانند مهارت ها، نگرش ها و رفتارهای افراد را …
استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی
www.mimt.gov.ir/…/45065-استفاده-کارت-امتیازدهی-متوازن-ارزیابی-عملکرد-منابع-انسانی.html?…‎Cached
Similarبه دلیل اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد، این مقاله به بررسی آن و نیز ارائه یکی از … ها و
افراد درون سازمان، ازطریق درک و مدیریت نمودن عملکرد دریک چارچوب توافق شده از …
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی شیوه های مدیریت سبز منابع انسانی در زمینه …
paper-download.com/دانلود-ترجمه-مقاله-ارزیابی-شیوه-های-مدیریت-منابع-انسانی-فلسطین/‎Cachedدانلود ترجمه مقاله 2017 ، ISI (الزویر) ارزیابی شیوه های مدیریت سبز منابع انسانی در
… استخدام و آموزش نیروی سبز، آموزش و توسعه سبز ، مدیریت عملکرد و ارزیابی سبز
… و توانمندی سازی کارکنان سبز و مشارکت و مدیریت سبز فرهنگ سازمانی به عنوان …
فرآیند کار کردن و یا همکاری با دیگران، به گونه ای که افراد و سازمان مربوط به آنها به …
[DOC] دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان – معاونت توسعه مدیریت و …
vchlogistics.ajums.ac.ir/_…/دستورعمل%20ارزیابی%20عملکرد%20کارکنان%20و%20مدیران)جد…‎Cached
Similarارزيابی عملكرد به عنوان يك ارزيابي دوره اي، رسمي و اغلب مكتوب از عملكرد شغلي ….
در صورت مغایرت پست سازمانی و سمت افراد، ملاک تکمیل فرم ارزیابی، سمت و شغل
مورد ….. تالیف یا ترجمه مقاله بایستی مرتبط با شغل کارمند بوده و ارائه مستند مقاله

دانلود مقالات isi رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی + ترجمه فارسی
daneshyari.com/category/articles/237‎Cachedدانلود مقالات isi انگلیسی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی با ترجمه فارسی …
آشنایی با موضوع. مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به
طوری که این … تاثیر خود ارزیابی مرکزی رهبر بر روی گزارشات پیروان در مورد
رهبری تحول گرا …. بررسی ارتباط HRM و عملکرد شرکت: یک متا آنالیز از مطالعات
طولی.
تحقیق نقش شایستگی کارکنان بر عملکرد سازمان – یک دو سه پروژه
123project.ir/…/تحقیق…/تحقیق-نقش-شایستگی-کارکنان-بر-عملکرد-سا/‎Cachedعنوان تحقیق: تحقیق نقش نظام شایستگی کارکنان بر عملکرد سازمان; تعداد صفحات
تحقیق: … شایسته سالاری، یک فلسفه و نگرش مدیریتی است که در آن منابع انسانی
با توجه به … از فرار مغزهاست و به عنوان انتخاب افراد براساس شایستگی تعریف
میشود. … ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات، تعیین شایستگی
و …
[PDF] پروری بر عملکرد کارکنان بر اساس کارت امتیازی متوازن با توجه …
t1ww.tpww.ir/abfa_content/media/article/farazr_0.pdf‎Cachedپروری به عنوان یک زیرسیستم مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی، …
پروری بر سه بعد ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن موثر می. باشد که
این سه بعد عبارتند از:عواید مالی. سازمان،بهبود فرایند سازمانی و رشد و نوآوری
کارکنان و همچنین این تحقیق … لذا در وهله اول باید به دنبال جذب و نگهداری افراد
شایسته بود و در.
[PDF] ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ درارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﮐﺎ
toseeh.medilam.ac.ir/…/الگوي%20انتقالي%20درارزيابي%20اثربخشي%20آموزش%20کار…‎Cached
Similarﻣﺘﺮﺟﻢ. : ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﺟﻌﻔﺮزاده. ﻣﻮﺿﻮع. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ. /. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر. (. ﻣﯿﻼدي. 🙁
2007. وﺿﻌﯿﺖ. : ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ … اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻟﮕﻮي ﻣﺮﺑﻮط
ﻫﺎﻟﺘﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « اﻟﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ. » اﺳﺖ …. اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن. ، ﻣﺮﺑﯿﺎن ،
ﻫﻤﮑﺎران و …
[PDF] طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستانهای ناجا
teb.police.ir/teb/article-1-67-fa.pdf‎Cachedﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ. ﻃﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره. ،1. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 91. ، ﺻﻔﺤﺎت. 45. -. 37. ﻃﺮاﺣﯽ. اﻟﮕﻮي. ارزﯾﺎﺑﯽ
… ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﺒﺘﻨﯽ. ﺑﺮ. ﺗﻠﻔﯿـﻖ. ﻣـﺪل. ﻫـﺎي. ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻣﺘـﻮازن. و. ﺗﻌـﺎﻟﯽ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. و ﺑﻮﻣﯽ
…. ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ” رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑـﻮدن و ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد،. ﻣﺪل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. ” ﺑﻪ. ﺑﯿﺎن ﻓﺎﯾﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣـﺪل ﯾـﺎد ﺷـﺪه
…. ﻣﻘـﺎﻻت،. ﯾـارا. ﻪ. ﺑـﻪ. اﻓـﺮاد. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. و. ﻣﺘﺨ. ﺼﺺ. اراو. ﻪﯾ. ﺑﻪ. اﻓﺮاد. ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. اﺳـﺖ. [. 14].
نسخه چاپی – پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir/export/print/21564?module=news‎Cached4 نوامبر 2015 … لذا با توجه به اهمیت ویژه مدیریت در سازمان امروزی، شناخت و ارزیابی … در این راستا
اداره کل امور استانها نیز با واقف بودن به وظائف و مسئولیتهای خود و بمنظور رسیدن به
اهداف عالیه سازمانی، موضوع نظارت و ارزیابی عملکرد را … مشخص کردن اینکه در سازمان
واحدها و افراد تا چه حد در راستای اهداف و …. دریافت فایل pdf مقاله …
فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني :: مرور فهرست عناوین
journals.ihu.ac.ir/index.php/hrmj/search/titles‎Cached
Similarشماره منتشرشده, عنوان مقاله … سال 3, شماره 2 (1390), ارايه ي الگويي مناسب براي
ارزيابي عملكرد پژوهشگران سازمان … سال 4, شماره 2 (1391), بررسي اثر عوامل درون
سازماني بر عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مديريت دانش … سال 4, شماره 2 (1391
), بررسي ارتباط ويژگي هاي روان شناختي افراد با ابعاد مديريت دانش شخصي, چکیده
PDF.
[PDF] ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد – رفیع زاده
www.rafiezadeh.ir/docs/articles/magale%203%20kon-1.pdf‎Cached
Similar6 مارس 2011 … ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ” روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ” ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ رﻓﯿﻊ. زاده. اراﺋﻪ. ﺷﺪه در. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ …..
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺮورش اﻓﺮاد در راﺳﺘﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺳـﺎزﻣﺎن و ﺗﻌـﺎﻟﯽ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ. (ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳـﯽ … ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ،
ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد در ﻫـﺮ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

    × بستن تبلیغات