× بستن تبلیغات
نوامبر
9
2017

تحقیق اختلالات بدنی

تحقیق اختلالات بدنیپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان
لینک منبع و پست :

تحقیق اختلالات بدنی


http://lono.sellu.ir/product-204485-تحقيق-اختلالات-بدني.aspx

تحقیق اختلالات بدنی – دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
bankmaghale.ir/تحقیق-اختلالات-بدنی/‎Cached
Similarتحقیق اختلالات بدنی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای
۱۲۰ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق اختلالات …
پایان نامه اختلالات بدني – دانلود پرسشنامه و مقاله
pqfile.com/downloads/پایان-نامه-اختلالات-بدني/‎Cached5 سپتامبر 2017 … گرچه BDD به عنوان يك اختلال خوردن، اختلال وسواسي جبري و يا يك اختلال بدشكلي
در نظر گرفته شده، اما در هر حال يك اختلال تصور بدني با تأثيرات …
بیماری‌های روان‌تنی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/بیماری‌های_روان‌تنی‎Cachedگمان می‌رود که این مقاله ناقض حق تکثیر باشد، اما بدون داشتن منبع امکان … اختلال
سایکوسوماتیک یا اختلال پسیکوسوماتیک نام دارد و به صورت اختلال بدنی که تحت

‎۲ برخی از نمونه‌های اختلالات … – ‎۲.۱ اختلال‌های گوارشی – ‎۲.۲ اختلال‌های قلبی و عروقیاختلال های جسمانی شکل و اختلالهای تجزیه ای – Dousti.Net
dousti.net/Persian/?p=473‎Cached
Similar26 آوريل 2015 … تفاوت اختلال جسمانی کردن با اختلال تبدیلی در این است که اختلال جسمانی … آنها به
قدری درباره مشکل بدنی شان ناراحت هستند که زندگی و روابطشان …
[PDF] رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮس از ﺑﺪ رﻳﺨﺘﻲ ﺑﺪﻧﻲ و اﺧﺘﻼﻻت داﻧ
www.ensani.ir/…/20101228163723-رابطه%20ي%20بين%20ترس%20از%20بدريختي%20بدني%20و%…‎Cached
Similarرﻳﺨﺘﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮس از ﺑﺪ رﻳﺨﺘـﻲ ﺑـﺪﻧﻲ داراي دو … ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮس از ﺑﺪ رﻳﺨﺘﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﻇـﺎﻫﺮ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ.
مقاله اثربخشی طرح واره درمانی برکاهش علائم اختلال بدشکلی بدنی …
https://www.civilica.com/Paper-PSYSO04-PSYSO04_071=اثربخشی-طرح-واره-درمانی-برکاهش-علائم-اختلال-بدشکلی-بدنی-درمبتلایان-به-بد…‎Cachedاثربخشی طرح واره درمانی برکاهش علائم اختلال بدشکلی بدنی درمبتلایان به
بدشکلی … حجم فایل: ۴۲۸.۳۴ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۳ صفحه با فرمت PDF
قابل …
SID.ir | تاثير فعاليت هاي بدني منتخب بر رشد مهارت هاي حرکتي ظريف …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=191169‎Cachedدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير فعاليت هاي بدني منتخب بر رشد
مهارت هاي حرکتي ظريف کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي (ADHD)
SID.ir | اثربخشي مداخله فراشناختي در بهبود علائم اختلال بدشکلي بدن …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=152338‎Cached
Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اثربخشي مداخله فراشناختي در بهبود …
زمينه و هدف: بيماران مبتلا به اختلال بدشکلي بدني داراي افکار ناکارآمد و منفي در …
بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن و خود شیفتگی در متقاضیان و غیر …
journal.skums.ac.ir/browse.php?a_id=2062&sid=1&slc…fa‎Cached
Similarاز این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختلال خود شیفتگی و بد شکلی بدن در
متقاضیان … واژه‌های کلیدی: جراحی زیبایی بینی، بدشکلی بدنی، خود شیفتگی ·
متن کامل [PDF 252 kb] (۸۸۱ دریافت). نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
[PDF] شیوع اختلال بدشکلی بدنی در بیماران مراجعه‌کننده با شکایات زیبایی …
tumj.tums.ac.ir/article-1-5253-fa.pdf‎Cachedﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ؛ ﻫﻢ. ﭼﻨﺎن. ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي
ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ. ﻛﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ . ﻧﺮخ ﺷﻴﻮ. ع در. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻴﻞ.
[PDF] داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷ
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/542754‎Cachedﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ و راﺑﻄﻪ ﭘﻮﺳﭽﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ. -. ﻋﻀﻼﻧﯽ. ﻟﺬا‚. آﮔﺎﻫﯽ و
اﻗﺪام ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺷﻐﻞ. و رﻋﺎﯾﺖ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر و اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ. ﺑﺎﺷﺪ . ژوا.
[PDF] رﻓﺘﺎري ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪن و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در – اﺛﺮﺑ
rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/viewFile/263/618‎Cachedﻣﻘﺎﻟﻪ. : 14/8/90. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 25/11/90. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪن در اﺛﺮ ﻋﻴﻮب ادرا …
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ. ﺷﻮد، ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ آن. ﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ. ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت …
کمال‌گرایی نوروتیک و اختلال بدشکلی بدن در افراد مبتلا به …
rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/796‎Cached
Similarنتيجه‌گيري: کمال‌گرایی نوروتیک و بدشکلی بدنی می‌تواند باعث ایجاد یا تشدید
اختلالات پوستی و به تبع آن، ایجاد اختلال بدشکلی بدن در افراد مبتلا به انواع …
[PDF] ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن
jmums.mazums.ac.ir/article-1-688-en.pdf‎Cached
Similarﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و روش ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . Veal. )10(. ﻧـﺸﺎن داد ﮐـﻪ اﻓـ. ﺮاد ﺑـﺎ.
اﺧﺘﻼل. BDD. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﺑـﺪﻧﯽ ﺧﻮدﺷـﺎن، ادراک. ﺗﺤﺮﯾــﻒ ﺷــﺪه دارﻧــﺪ و ﺑــﯿﺶ از اﻧــﺪازه ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ …
[PDF] بررسی نقش پیش‌بین کمال‌گرایی و شاخص توده بدنی بر اختلالات …
journal.rums.ac.ir/article-1-2281-fa.pdf
4 ژوئن 2015 … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. ﮐﻤﺎل. ﮔﺮا. ﯾﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و اﺧﺘﻼﻻت
ﺧﻮردن ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. اي دارد . ﻧﺘﯿﺠ. ﻪ. ﮔﯿﺮي. : ﮐﻤﺎل. ﮔﺮا. ﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده. ﺑﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶ.
نتیجه تحقیق روی دانشجویان؛ دلیل اختلال در خوردن برخی دانشجویان دختر
iraniansat.org/2221‎Cached11 جولای 2017 … با توجه به نتایج تحقیقات دیگران، از عوامل زمینه ساز اختلال تغذیه می توان به من
ضعیف، عزت نفس پایین و نارضایتی بدنی در اقشار مختلف جامعه با …
بررسی تأثیر یک برنامه فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های …
https://jmlm.ut.ac.ir/article_28985.html‎Cachedهدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک برنامة فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های
حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و کودکان مبتلا به …
اختلالات دو قطبی(افسردگی شیدایی) – Royal College of Psychiatrists
www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/translations/…/bipolar.aspx‎Cached
Similarدر اين نوع شدت نوسان خلق به اندازه اختلال دوقطبي نيست، اما مي‌تواند زمان طولاني تري
ادامه يابد. … دليل قطعي براي اين اختلالات شناخته نشده، اما تحقيقات نشان مي‌دهد که:.
[PDF] افزایش اختلالات تغذیه و نقش آنها در بروز اضطراب … – طلوع بهداشت یزد
tbj.ssu.ac.ir/article-1-1675-fa.pdf‎Cachedﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻪ از ﻳﻚ. ﻃﺮف و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ. اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺪام در ﻣﺮدان.
مقالات ISI اختلال هماهنگی رشدی : 89 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
isiarticles.com/topic/1199‎Cachedدر این صفحه، تعداد 89 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس
دایرکت … چاپ جدید از “رابطه شاخص توده بدنی، دور کمر، فعالیت بدنی و احتمالی
اختلال …
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با تصویر بدنی و اختلالات تغذیه در …
mbj.ssrc.ac.ir/article_518_3.html‎Cachedاین تحقیق به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با تصویر بدنی و اختلالات تغذیه در
بین ورزشکاران تیمی و انفرادی می‌پردازد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کلیه‌ی ورزشکاران …
[PDF] : راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اي ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ﻣﻘ
www.iausdj.ac.ir/Advice_Centre/Documents/DSM.pdf‎Cached
Similarﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل …. DSM-5. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و. ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه. ﻫﺎي. ﻣﺘﻌﺪدي
ﭼﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روان ….. ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، اﺧﺘﻼل ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎده، اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎري و.
اختلالات روان‌تنی (سایکوسوماتیک) – روان آنلاین Rawan Online
www.rawanonline.com/psycho-somatic-disorders-html/‎Cachedتحقیقات طبی چند اختلال روان‌‌تنی را آشکار کرده‌اند …. محققان نشان داده‌اند که انسان
قادر است این جریان‌های بدنی غیرارادی را تحت کنترل و اراده خود درآورد. از طریق کنترل

[PDF] ذﻫﻨﯽ ﺑﺪن، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ راﺑﻄﻪ ﺗ – فصلنامه علمی پژوهشی …
jwc.iauahvaz.ac.ir/article_524506_75fcbc88b7254367637a173404c99316.pdf‎Cachedﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﻫﻮاز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ …. ﺑﺎﻻ و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در زﻧـﺎن. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد. ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ارتباط نمایه توده بدنی با اختلال عملکرد جنسی در زنان مراجعه‌کننده به …
journal.muq.ac.ir/browse.php?a_id=704&sid=1&slc_lang…‎Cachedتحقیقات نشان داده‌اند اختلال عملکرد جنسی در مردان با چاقی ارتباط دارد، اما این ارتباط
در زنان هنوز مبهم است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین نمایه توده بدنی با …
[PDF] ﭘﮋوﻫﺸﯽ ي ﻣﻘﺎﻟﻪ – مجله اصول بهداشت روانی
jfmh.mums.ac.ir/article_6887_eb5c3393f3f1ee3dddda8216fbd741cd.pdf‎Cached161. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. 8. ﻫﻔﺘﻪ. ﺗﻤﺮﯾﻦ. اﯾﺮوﺑﯿﮏ. ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﮐﻮدﮐﺎن. داراي. اﺧﺘﻼل.
ﯾﺎدﮔﯿﺮي. *. ﻣﺮﯾﻢ. ﻣﺴﻌﻮدي. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ. ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ. ،. ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، اﯾﺮان. ﻋﻠﯽ. ﺛﻘﻪ.
اﻻﺳﻼﻣﯽ.
بیماری های جسمی بدون علت بدنی – روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی …
robabnaz.persianblog.ir/tag/بیماری_های_جسمی_بدون_علت_بدنی‎Cached
Similarویژگی‌های بعضی از اختلالات روانی شامل علایم و نشانه‌های بیماری جسمی است، اما ….
معاینه ای کامل انجام می‌دهد و دلیل جسمی بیماری‌ شما را تا حد امکان مورد تحقیق قرار می‌دهد.
دیسمورفی یا اختلال بدشکلی بدن – بهدار
www.behdaar.com/atozs/body-dysmorphic-disorder/‎Cached19 ژوئن 2016 … اختلال بدشکلی بدن نوعی بیماری مزمن روانی است که در آن فرد دائم در مورد … بدن‌تان
وسواس روحی پیدا کنید و ویژگی بدنی که بر آن تمرکز ‌می‌کنید به …
میگنا – اختلال بدشکلی بدن body dysmorphic disorder
www.migna.ir/vdce.78vbjh8ze9bij.html‎Cached
Similar20 ژانويه 2012 … حدود دو درصد از مردم دنیا از بیماری “اختلال بد ریختی بدنی” و یا “بد ریخت … نتایج
این تحقیقات می‌تواند به درک بهتر اینکه آیا این اختلال ذاتی و یا …
[PDF] ﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﺪاد ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ درﮔﻴ – WHO EMRO
www.emro.who.int/…/Payavard_Salamat_2012_2013_6_5_383_391.pdf‎Cachedﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ، ﺳﻴﮕﺎري و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر داراي راﺑﻄﻪ. آ. ﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ … ﻣﺮﺑﻲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﺘﻼﻻت اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ. ﮔﻠﺴﺘﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲ …
بررسی شیوع اختلالات راستای سر گردن شانه و ستون فقرات در …
ptj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=103&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similarبنابراین هدف از این تحقیق، بررسی شیوع اختلالات راستای سر، گردن، شانه و … ۱۵٫
۰۲ و شاخص تودۀ بدنی ۴٫۲۱ ± ۲۵٫۸۵ و همچنین، ۲۵ نفر همتایان سالم با میانگین سن ۲٫۱۳

اختلال بدریختی بدنی چگونه ایجاد می شود؟ – اکسیر
psychoexir.com/اختلال-بدریختی-بدنی-چگونه-ایجاد-می-شود/‎Cached30 ا کتبر 2016 … راهکارها و تکنیک های مؤثر درمانی برای اختلال بدریختی بدنی و خود زشت انگاری. …
نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که برخی افراد اشتغال ذهنی مداومی …
نقش عوامل روان‌شناختی در پیش‌بینی اختلال پرخوری – روانشناسی مدرسه
jsp.uma.ac.ir/article_233_18.html‎Cached
Similarبر اساس تحقیقات، در اختلالات خوردن، سبک مقابله با فشار روانی از جمله عمدهترین
…. و انحراف معیار شاخص توده بدنی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال پرخوری 97/4±44/26 و

بیماری های روان تنی – سیاووشان
siavoushan.com/fa/notes-articles/…/73-psychosomatic-diseases.html‎Cached
Similar8 مه 2014 … 5) اختلال های بدنی شکل بر اساس DSM-IV …. تحقیق ها نشان داده اند کسانی که درمان
روان تحلیلگرانه را موفق به پایان رسانده اند در مجموع در مقایسه با …
[PDF] Self-esteem and Attitude Toward Body Appearance Before and After …
ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2014-en.pdf‎Cached
Similarﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان، اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ. رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ … ﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ؛ ﻋ ﺰّت ﻧﻔﺲ؛ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ. [. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
21/3/1391. ؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 4/6/1391. ] …. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺠﻤﻮع ﭘـﺲ از. 25.
[PDF] ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎري – راﺑﻄﻪ ي ﻧﺸﺨﻮارﮔﺮي ﻓﻜﺮي، ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪﻧﻲ و وﺳﻮ
jtbcp.riau.ac.ir/article_19_aaeafec92618462be21f3e5ef72f03eb.pdf‎Cached
Similarدﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺸﺎوره، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺮﻣﺎن، … ﻛﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪﻧﻲ. ﺑﺎ، … اﺧﺘﻼل ﺑﺪ
ﺷﻜ. ﻠﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﻤ. اهﺮ. اﺳﺖ (ﺑﻚ،. ). 1973. ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ي …
[PDF] ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺎت و ﺑﺎزي ﻫﺎي رﯾﺘﻤﯿﮏ اﯾﺮوﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮ
jfh.iausari.ac.ir/article_6722_fc04751e977a4ccf635727107ef10797.pdf‎Cached
Similar5 نوامبر 2012 … اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺣﺮﮐﺎت رﯾﺘﻤﯿﮏ اﯾﺮوﺑﯿﮏ، ﺣﺎﻓﻈ … اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼل ﻫـﺎ در اﻓـﺮاد دروﻧـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ……
اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي. و اداره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن. ﻗـﺎﯾﻦ. ﮐـﻪ. در. اﻧﺠﺎم. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺎ. را.
[PDF] ﻧﻘﺶ اﺿﻄﺮاب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺼﻮر ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﭘﻴ – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…Physical…/The-Role-of-Socio-Physical-Anxiety-Body-Image-and-Self-Esteem-in-Prediction-of-the-Eating-…‎Cachedﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن در زﻧﺎن ورزﺷﻜﺎر دارد .[. م ت ع پ ز،. 1391. ;. 14)1 🙁 60-56. ] ﻛﻠﻴﺪواژه. ﻫﺎ. :
ﺗﺼﻮر ﺑﺪﻧﻲ، اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﺿﻄﺮاب، ورزش. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. :1/10/89. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش …
ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات عضلانی- اسکلتی …
journal.fums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-920-1&slc…‎Cached۱- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. … هدف از تحقیق
حاضر ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات عضلانی- اسکلتی پرستاران به …
[PDF] تبحر حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعال/ کم توجه
sjimu.medilam.ac.ir/article-1-393-fa.pdf‎Cached21 سپتامبر 2011 … وه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻣﺮﯾﻮان. Email: tabough@yahoo.com. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : از
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﺤﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮد.
[PDF] ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ
www.jdisabilstud.ir/…/mehransoleymani-A-10-247-1-7906c78.pdf‎Cached
SimilarMA in Physical Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran; 4.
… ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ. ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری. ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ. ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸ.
روان آموز | اختلال سوماتیک سمپتوم و اختلالات مرتبط با آن
ravanamooz.ir/اختلال-سوماتیک-سمپتوم-و-اختلالات-مرتب/‎Cached
Similar11 ا کتبر 2014 … در این بخش خلاصه ای از اختلال سوماتیک سمپتوم بر اساس DSM-5 را می خوانید. … حس
های بدنی را منفی تفسیر می کنند و اینطور نیست که توانایی بیشتری …. برخی
تحقیقات نشان داده اند افرادی که به این اختلال مبتلا می شوند معمولا …
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
mbsp.sbu.ac.ir/issue/view/637‎Cachedبا این حال بین میانگین شیوه‌های ‌بدنی مقابله با اضطراب رقابتی در هرسه گروه
اختلاف … هدف تحقیق: اختلال هماهنگی رشدی معمولا همراه با اختلالات حركتی نظیر تعادل
و …
بررسی تأثير تمرینات منظم هوازی بر سلامت – وبسایت تربیت بدنی
www.physicaledu.ir/…/بررسی-تأثير-تمرینات-منظم-هوازی-بر-سلامت‎Cached
Similarاین تحقیق با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات منظم هوازی بر سلامت عمومی
کارکنان … لذا در این تحقیق پژوهشگر جهت رویارویی با اختلالات سلامت عمومی که
تمام …
روانشناسی – از اختلال «بد شكلي بدن» چه مي‌دانيد؟
sarajahani.blogfa.com/post-210.aspx‎Cached
Similarاختلال بدشكل بودن بدني جنبه‌هاي مختلفي از ظاهر را در بر مي‌گيرد اما مطالعات نشان …
نكته جالبي كه در تحقيقات مشخص شده اين است كه اين اختلال در زنان و مردان بالغ …
پیشنهادهای پژوهش رشته روانشناسی
library.um.ac.ir/index.php?option=com…view…‎Cached
Similar7 جولای 2015 … پیشنهاد میشود در تحقیقات دیگر اثر مواد مخدر را در افرادی که اعتیاد دارند ….. زنان،
مانند اختلالات بدنی و وسواس جبري عملي مورد پژوهش قرار گيرد.
تاثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اختلالات تعادلی و شناختی …
www.medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100034_1016.html‎Cached
Similarنتیجهگیری طبق نتایج این تحقیق تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک با تاثیر … 2
کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
اختلال تصویر بدنی در کودکان و درمان آن | مرکز جامع توانبخشی ایران
www.iranrehab.ir/tips-and-articles/family-notes/65-body-image‎Cached
Similarاختلال تصویر بدنی (Body Image) در کودکان و درمان آن … اختلالات تصویر بدنی
ممکن است در نقاشی کودکان یا در میان آنها نمود یابد. … gait plate دارای تاییدیه از مرکز
تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران وسازمان ثبت اختراعات به شماره …
mirzaei – مجله های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/jkums/rt/printerFriendly/…/2038‎Cached
Similarهمچنین تحقیقات به‌عمل‌آمده در آمریکا نشان داد که فقط 1 درصد مردم، وضعیت بدنی
مناسبی دارند و 5 درصد دارای اختلالات مشهود و 80-70 درصد به نحوی با نارسایی‌های …
کتاب تصویر بدن: علم، تمرین و پیشگیری (2011) – سایت علمی و …
www.irantahgig.ir/?p=20692‎Cached
Similar13 مه 2015 … سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق … اختلال تصویر بدنی که در دهه‌های اخیر شیوع
بسیاری یافته است، سبب نارضایتی فرد از … کتاب تصویر بدن: علم، تمرین و
پیشگیری دربردارنده معرفی کامل اختلال تصویر بدنی، تمرین‌هایی در …
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوة شناختی رفتاری بر تغییر …
sc.journals.pnu.ac.ir/article_1489_184.html‎Cachedدرحالی‌که تفاوت آماری معناداری در اختلالات خوردن گروه کنترل بعد از مداخله به وجود
نیامد. … مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(3): 175ـ 166. … «مقایسه اثربخشی درمان
شناختی رفتاری، رژیم درمانی و شاخص توده بدنی، خودکارآمدی وزن، بهزیستی ذهنی،
عزت …
[PDF] تصویر ذهنی از بدن در زنان بارور و نابارور
www.jri.ir/documents/fullpaper/fa/62.pdf‎Cached
Similarاﺧﺘﻼل ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺪﻧﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ، زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، ﻛﻔﺎﻳﺖ و ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻇﺎﻫﺮي . آدرس ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ …. ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑـﺎرور ﻛﻤﺘـﺮ. ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. اﻳ: ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﻮرد. -. ﺷـﺎﻫﺪي.
اختلال تبدیلی یا هیستری چیست؟ – اختلالات روانی – اعصاب و روان …
www.salamatnews.com/news/106302/اختلال-هیستری‎Cached28 فوریه 2014 … … بدين معني كه كشمكش هاي رواني جنسي تبديل به اختلالات بدني ميگردد. … آمده از اين
تحقيق صحت اطلاعات پزشكان را در دو قرن پيش تاييد مي كند.
( اختلال درخود ماندگی (اوتیسم | ConnectABILITY
https://connectability.ca/2014/06/18/7580/‎Cached
Similar18 ژوئن 2014 … PDD اخیراً تحت اصطلاح اختلال طیف اوتیسم (Autism Spectrum Disorder) … اگرچه
علت واحد و مشخصی از اوتیسم شناخته نشده است، اما تحقیقات فعلی، … زدن دست مثل
حرکات پر زدن پرنده؛ حرکات بدنی تکراری به طور مفرط؛ بیش فعال …
بررسی سطح فعالیت فیزیکی روزانه کودکان مبتلا به اختلال اُتیسم …
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile…
Title: بررسی سطح فعالیت فیزیکی روزانه کودکان مبتلا به اختلال اُتیسم با …
Abstract: Background: Because of high risk of physical inactivity in children with …
3پژوهشگر، دکترای حرفه‌ای، گروه علوم اعصاب اجتماعی، مرکز تحقیقات پزشکی …
اختلالات یادگیری و راههای درمان – تحقیق
maghale313.blogfa.com/post/13‎Cached
Similarناتوانی یادگیری در اندام ظاهری کودک آشکار نیست کودک مبتلا به این وضع می تواند
دارای بدنی قدرتمند ، چشمانی قوی ، گوشهای تیز و هوش بهنجار باشد ، در عین حال …
[DOC] اختلالات اسکلتی عضلانی – کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم …
src.ajums.ac.ir/_src/Documents/Ergonomics.docx‎Cached
Similarبيماريهاي اسكلتي عضلاني ناشي از كار كه به آنها اختلالات ضربه اي – تجمعي نيز …
بطوريكه عواملي همچون حركات تكرار شونده، وضعيت هاي نامطلوب بدني با حمل و نقل بار

تأثیر “تمرین سبز” بر بهبود کیفیت خوابِ زنان سالمند بدون ‌فعالیت …
jwfs.alzahra.ac.ir/article_2206.html‎Cachedبا وجود این، بین میانگین نمره‌ی دو گروه در زیرمقیاس‌های اختلالات خواب و استفاده از …
جامعۀ آماری این تحقیق، زنان سالمندِ بدون ‌فعالیت بدنیِ منظم در شهر اراک بودند و نمونه …
سبب شناسی و درمان اختلالات روان تنی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
pajoohe.ir/سبب-شناسی-و-درمان-اختلالات-روان-تنی__a-37489.aspx‎Cached15 نوامبر 2014 … چنین اختلالی، اختلال روان‌تنی نام دارد و به صورت اختلال بدنی که تحت … تحقیقات
نشان می‌دهد اگر یکی از دوقلوهای یک‌تخمکی مبتلا به زخم معده شده …
پرسشنامه ترس از بدریختی بدن – سایت علمی آموزشی روانشناسی
www.master-phd.ir/index…/360-fear-questionnaire-body-dysmorphic‎Cachedاين ويژگي را اختلال بد ريختي بدني ناميده و يافته هاي تحقيقي نشان مي دهد كه
مبتلايان به ترس از بد ريختي بدني داراي دو مجموعه علايم وسواسي وابسته به ظاهر
بدنی …
دانش آموزان استثنايي – مقاله ای درباره تربیت بدنی کودکان استثنایی
malolin-arak.blogfa.com/post/5‎Cached
Similarدانش آموزان استثنايي – مقاله ای درباره تربیت بدنی کودکان استثنایی – تربيت … 3
– در دروسي مثل: ورزش و تربيت بدني و املاء، معلم مي‌تواند به اختلالات حركتي، …
اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر اختلال بدشكلی بدنی و …
rms.scu.ac.ir/Public/Teacher/ViewInJ.aspx?ID=18043‎Cached
Similarچاپ مقاله در مجموعه مقالات از صفحه 37 تا صفحه 45. واژگان کلیدی: گروه¬درمانی
شناختی- رفتاری ٬اختلال بدشکلی بدنی، حساسیت بین¬فردی، دانش آموزان٬ دختر …
تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون‌های …
jsums.medsab.ac.ir/article_849.html‎Cached3مرکز تحقیقات اختلالات خواب، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. چکیده
… aerobic exercise, while the control group had no regular physical training.
[PDF] ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺔ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻴﺪﻳ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﻲ ﺭﻭ
jjhsci.portal.tools/60546.pdf‎Cachedﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ. (. ۹۹۴. ۰/. =p. ) ، ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ. ﺑـﺪﻧﻲ. (. ۹۷۸ … ﻛﻠﻴﺪ
ﻭﺍﮊﮔ. :ﺎﻥ. ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ . ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ۳۱. /۴/. ١٣٩١ … ﺍﺧـﺘﻼﻝ.
ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ. -. ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ. ﺗﻔﮑﺮ، ﺧﻠﻖ، ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻳﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ
ﻭ …
[PDF] ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل د
research.iaun.ac.ir/pd/eftekhari/pdfs/PaperC_6825.pdf‎Cached
Similarﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. 75 … ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو، و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ دارد . در. ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭼﺎﻗﻲ زﻧﺎﻧﻪ. 2.
تحقیق درباره اختلالات روانی
www.asemankafinet.ir/tag/تحقیق+درباره+اختلالات+روانی‎Cached
Similarتحقیق درباره اختلالات روانی,سایت علمی و پژوهشی آسمان | اقدام پژوهی | گزارش
تخصصی. … این دیگاه آشفتگیهای بدنی را علت اختلال روانی می‌داند. بی‌نظمی در ژنها
ممکن …
اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و راههای کمک و درمان – Persian …
persian.epochtimes.com/…/اختلال-استرس-پس-از-سانحه-ptsd-و-راههای-کمک-27139.html‎Cached
Similar13 ا کتبر 2015 … تحقیقات اخیر نشان می دهد که آسیبهای دوران کودکی مانند جدایی های ناگهانی، آزارهای
مدرسه ای، تنبیهات بدنی، عاطفی و سوء استفاده جنسی و نیز مورد …
تحقیق ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت …
cofenetyas.com/تحقيق-ارتباط-بين-ميزان-انجام-فعاليت-ها/‎Cachedتحقیق ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی (
جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی ) دانشجویان به صورت فایل
word …
[PDF] بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی وضعیت …
journal.nums.ac.ir/article-1-38-fa.pdf‎Cachedبررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی- عضالنی و ارزیابی وضعیت بدنی. به روش
ART در … تحقیقات نشان داده است که احساس درد و ناراحتی در قسمت های. گوناگون …
اختلال یکپارچگی حسی – نسخه
www.noskhe.com/disease/5734/اختلال-یکپارچگی-حسی/‎Cached
Similar28 ا کتبر 2016 … تحقیقات اوتیسم و اختلال بیش فعالی – کمبود توجه (ADHD) را به عنوان دو … به
محرکات حسی، وضعیت بدنی، تعادل، هماهنگی، و حرکات چشمی می باشد.

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

    × بستن تبلیغات